Skip to content
Farebné systémy
1. Popis 12 tonálnych farebných typov
2. Farebná typológia – Prečo je textilná farebnica vhodnejšia
3. Trochu štatistiky a niečo o mojej práci
4. Odpovede na otázky o novom farebnom systéme + štatistika

Pretože sa mi v mailovej schránke v posledných dňoch množia otázky k novému farebnému systému s ktorým od leta pracujem, rozhodla som sa na najčastejšie otázky odpovedať formou samostatného článku. V dnešnom príspevku nájdete i štatistiky farebných typov zastúpených medzi mojimi klientmi.

 

Prečo som prešla na nový farebný systém?

V praxi som sa občas stretávala s kombináciou farebných vlastností, pre ktoré nesedel úplne dobre popis žiadneho z 12 (16) farebných typov, ktoré mali vlastnosti dvoch typov, alebo boli niekde medzi. Bolo potrebné farebnicu i materiály pre klienta upravovať tak, aby ladili so špecifickými farebnými vlastnosťami jeho tváre. Preto som bola veľmi rada, keď som objavila systém Absolute colour system (ďalej len ACS) – našla som v ňom práve tie farebné typy, ktoré doteraz neboli popísané v najznámejších farebných systémoch. Systém je prehľadný, skvele sa s ním pracuje a považujem ho za najlepší z farebných systémov, s ktorými som sa doteraz stretla.

V čom sa systém ACS líši od systému s ktorým som pracovala doteraz?

Princípy systému ACS sú rovnaké ako princípy iných systémov – snaží sa pre každému človeku odporučiť takú kombináciu farebných vlastností, ktoré čo najvernejšie zodpovedajú farebným vlastnostiam jeho tváre. Systém rovnako ako iné farebné systémy pracuje s pojmami farebná teplota, tmavosť a tlmenosť a jednotlivé farebné typy v ňom sa líšia práve týmito farebnými vlastnosťami. Rozdiel v porovnaní s inými systémami je len v počte farebných typov (18) a v názvoch jednotlivých typov. Vďaka deleniu na 18 farebných typov je systém ACS podrobnejší ako systémy s menším počtom typov.

Prečo majú farebné typy systému ACS iné názvy, podľa niektorých neprehľadné a nič nehovoriace?

Systém ACS je autorským systémom austrálčanky Imogen Lamport a predpokladám, že sa chce inými názvami farebných typov odlíšiť od iných známych systémov.

Ďalším dôvodom je vedomá snaha vyhnúť sa pomenovaniu podľa 4 ročných období kvôli možným nedorozumeniam. Zatiaľ čo niektoré farebné typy majú typické vlastnosti niektorého zo 4 ročných období, iné typy sú prechodové, t.j. majú vlastnosti dvoch období (napr. i zimné i letné farebné vlastnosti) a preto môže byť trochu skresľujúce nazývať ich iba jedným z daných ročných období.

Názvy jednotlivých typov navodzujú určité pocity a vnemy, farby každého farebného typu majú určité psychologické vyžarovanie a názov daného typu popisuje jedným slovom práve toto pôsobenie.

Nie je dôležité ako sa daný farebný typ nazýva, dôležité je, aké ma farebné vlastnosti. Na blogu plánujem i naďalej popisovať farebné typy pomocou termínov farebná teplota, tmavosť, kontrast a neplánujem ich označovať terminológiou ACS. Preto nie je potrebné znepokojovať sa nad inými názvami v ACS. Čitateľov blogu sa zmena systému s ktorým pracujem nijako nedotkne a každý klient dostane informáciu o svojom farebnom type a jeho presných farebných parametroch.

Existuje „prevodník“ medzi farebnými typmi tonálneho systému a 18 farebnými typmi systému ACS?

Keďže farebné typy systému ACS vznikli rozdelením pôvodných typov, alebo sú od nich mierne posunuté, nie je možné jednoznačne odpovedať na otázky klientov, ktorí boli testovaní v staršom systéme, ako sa ich typ nazýva v novom systéme.

Nový systém je podrobnejší a má viac typov, preto ak napríklad bol klient určený pomocou starého systému ako typ A a typ A má v novom systéme 2 variácie, pre presné zaradenie v novom systéme je potrebné opäť šatkovou metódou zistiť ktorý z nich ladí s farebnosťou tváre viac.

Tak ako v iných oblastiach života, i farebná typológia sa vyvíja a tak ako sa v minulosti prešlo od 4 ročných období k 12 tonálnym typom, tak sa postupne prechádza k 16, resp. 18 farebným typom. Každý typológ by mal pracovať so systémom, ktorý mu najviac vyhovuje a klienti si môžu vybrať svojho konzultanta i podľa systému s ktorým pracuje.

V čom sa líšia farebnice systému ACS od starých farebníc?

Farebnice, ktoré som používala do tohto leta, boli textilné a boli navrhnuté pre 12 tonálnych typov. Mali 24 odtieňov a v období kedy som už pracovala so 16 typmi bolo potrebné pri niektorých farebných typoch niektoré farebnice upravovať na mieru danému klientovi. Systém ACS má farebnicu pre každý z 18 farebných typov, každá farebnica má 50 odtieňov a sú vyrobené z poplastovaného papiera.

S farebnicou sa veľmi dobre pracuje a klient si môže pomocou nej sám navrhovať rôzne farebné schémy podľa svojich  individuálnych farebných vlastností a tiež podľa svojej osobnosti. Farebnica obsahuje farebné odtiene, svetlé i tmavé neutrálne farby, akcenty, klient v nej nájde ideálne farby líčidiel, farby zvýrazňujúce oči, pleť a vlasy. Nové farebnice nie sú predajné samostatne (sú poskytované len ako súčasť konzultácie), pretože na ich používanie je potrebné klienta zaškoliť.

Opäť trochu štatistiky

Nedávna diskusia na blogu o zastúpení jednotlivých farebných typov v našich zemepisných šírkach ma inšpirovala k tomu, aby som si konečne našla chvíľu času a urobila štatistiku zastúpenia jednotlivých farebných typov medzi mojimi klientmi. V nasledujúcom grafe nájdete ich delenie podľa tonálneho systému 12 farebných skupín k 22.11.2015:

.


Čo sa zmenilo na mojej práci a prečo je na blogu menej článkov s rozborom farebnosti celebrít?

Na mojej práci sa v zásade nezmenilo nič – stále ju milujem a teším sa na každého klienta, ale i z každého nového objavu, pochopenia nových súvislostí a informácií. Stále sa vzdelávam a rada sledujem i novinky z oblasti farebnej typológie, imidžu a štýlu.

Články s rozborom farebnosti známych tvárí patria na blogu medzi najviac čítané i diskutované. Pre mňa je ich písanie činnosťou pri ktorej sa vždy niečo nové naučím a objavím. Pravdou je však i to, že takéto články si vyžadujú veľa hodín času a vznikajú i niekoľko dní. Je potrebné prezrieť stovky fotografií, hľadať fotografie ktoré nevyzerajú byť upravované, spracovať text i koláže a výsledkom určenia farebného typu podľa fotografií si taj tak nemôžem byť na 100% istá.

Mojom hlavnou pracovnou činnosťou je práca s klientmi, ale nie sú to len konzultácie. Pred konzultáciami sa pripravujem, pre klientov spracovávam po konzultáciách podklady, sledujem a spravujem poradenskú zónu pre mojich klientov, odpovedám na otázky ktoré mi chodia mailom, vybavujem objednávky konzultácii, vediem účtovníctvo, spravujem webové i FB stránky, píšem články na blog a ďalej sa vzdelávam.

Písanie článkov na blog milujem, ale keďže veľa zo spomínaných činností si vyžaduje prácu s počítačom a dlhé vysedávanie pri PC nie je pre nikoho príliš zdravé, snažím sa eliminovať čas strávený pri ňom. Mám rodinu a rada sa venujem i svojim záľubám a športu. Preto je článkov s vysokou časovou náročnosťou na blogu menej a ak nejaké vzniknú, je to väčšinou náhly impulz a moja vlastná potreba a nie sú to články na objednávku.

Stále však premýšľam nad témami, ktoré by mohli čitateľov blogu zaujímať a mám zoznam, z ktorého čerpám. Veľmi podnetné sú pre mňa i vaše námety a otázky, pretože často odrážajú aktuálne problémy a situácie. Preto som vždy rada, keď mi chodia čitateľské námety, aj keď žiaľ nie vždy sa dá vyhovieť (z časových alebo technických dôvodov).

Je viac klientov ktorí už pred konzultáciou správne odhadnú svoj farebný typ, alebo je viac tých, ktorý sa odhadli zle?

Je to rôzne a o tomto si štatistiky nevediem. Niekto príde na konzultáciu s tým že pozná svoj farebný typ, ale nevie čo s tým a ako má v praxi so svojimi farbami pracovať. Niekto je presvedčený, že je niektorým farebným typom, ale pri konzultácii sa ukáže niečo úplne iné a niekto vôbec nedokáže odhadnúť akým farebným typom by mohol byť.

Prečo sa nevyjadrujem k príspevkom v diskusiách, v ktorých sú pokladané otázky o farebnosti konkréntych ľudí?

Na otázky typu ktorá celebrita alebo bežná žena je akým farebným typom naozaj nereagujem. Dôvodom je fakt, že to jednoducho nemôžem pri zbežnom pohľade presne vedieť, hádať nechcem a v diskusiách som to už viac krát spomínala. Tieto otázky ale môžu byť skvelým námetom pre vaše diskusie a takéto diskusie sa v Poradni občas aj objavujú a ja ich rada sledujem.

Snažím sa reagovať i na Vaše diskusné príspevky ku článkom a som veľmi rada, že diskusie prebiehajú slušne, bez osočovania, negatívnych emócií, či podpichovania. Týmto ďakujem za všetky vaše reakcie ku článkom, váš záujem a tým vlastne i pomoc pri budovaní blogu.

Snáď vám dnešný príspevok dal odpovede na vaše otázky súvisiace s novinkami a mojou prácou a ak nie, rada na ďalšie odpoviem v diskusii. Môžete mi samozrejme napísať i vaše názory na obsahové i technické riešenie blogu z pohľadu užívateľa, námety na zlepšenie, alebo problémy či nedokonalosti, s ktorými sa pri jeho navštevovaní stretávate. Príjemný deň všetkým!

Stiahni si svoj ťahák

Stiahni si svoj ťahák

Pridaj sa do FB skupiny

Pridaj sa do FB skupiny
Back To Top