skip to Main Content
Farebnosť - súvislosti
1. Farebný typ a jeho variácie počas života
2. Opálenie a jeho vplyv na farebný typ
3. Ako prebieha konzultácia „Určenia farebného typu“
4. Farebná typológia – Určenie farebného typu dieťaťa
5. Prečo sa farebná teplota nedá určiť podľa farby žíl, pieh, alebo zubnej skloviny

V dnešnom článku by som rada spomenula súvislosť farebnosti a veku a na príklade celebrít a ukázala, ako sa farebný typ počas života vyvíja. Farebný typ je človeku daný, ale má svoj vývoj. Počas detstva sa tvár postupne „vyfarbuje“ do definitívnej podoby. Najviac zmien sa dá pozorovať pri vlasoch, zatiaľ čo farba očí i pokožky je pomerne stála.


Čo sa deje vplyvom veku

V zrelšom veku farebnosť postupne stráca na intenzite – farba očí, vlasov i pokožky je postupne bledšia, tlmenejšia a získava chladnejšie zafarbenie. Vplyvom starnutia a uvedených zmien vo farebnosti sa farebný typ môže posunúť, alebo zmeniť (ale len určitým spôsobom).

Keď vlasy začnú šedivieť (u väčšiny žien tento jav nastáva vo veku 30+) a precento ich podielu je nízke, šediny spôsobia mierne schladenie a zosvetlenie tváre. Ak vlasy zošednú úplne, máte dve možnosti. Buď si vlasy budete farbiť odtieňom, ktorý korešponduje s vašim farebným typom, alebo vlasy necháte šedivé a v tom prípade sa váš farebný typ môže zmeniť.

Šediny majú chladný odtieň, z čoho vyplýva že najviac sa ich vplyvom mení farebný typ u teplých typov (jarných a jesenných). Vzhľadom na to, že šediny sú i svetlé, u väčšiny farebných typov vyvolá nosenie šedín potrebu svetlejších a jemnejších farieb oblečenia.

Zimné typy majú prevahu chladných pigmentov a ak sú neutrálne, šediny ich môžu urobiť viac chladnými. Kontrastná i tmavá zima vplyvom veku strácajú podiel teplých odtieňov vo vlasoch, očiach či pokožke, a preto sa posúvajú k farebnosti chladnej zimy. Príkladom môžu byť Liz Taylor, alebo Milka Vašáryová.

Liz Taylor bola v detstve i dospelosti kontrastným zimným typom. Tmavé vlasy a žiarivé oči boli pre ňu charakteristické.

Vekom postupne intenzita žiarivosti jej očí klesala, oči získavali tlmenejší odtieň ako v mladšom veku.

Pretože oči už nie sú vo vyššom veku také výrazne žiarivé, ani v oblečení a make-upe nie je žiadúca vysoká žiarivosť. V prípade výrazného líčenia pier na nasledujúcom zábere je vidieť, že pery sú na celej tvári najvýraznejšie a farebne „prebíjajú“ celú tvár.
V prípade šedivých vlasov zaniká kontrast typický pre zimné žiarivé typy. Preto je vhodné ubrať zo žiarivosti farieb oblečenia i líčenia a posunúť sa k studeným zimným odtieňom, tak ako na nasledujúcej fotografii.

A čo ostatné typy?

Jesenné a jarné typy majú v tvári prevahu teplých tónov. Ak máte v tvári prevahu teplých pigmentov, vaše šedivenie spôsobí, že farebná teplota (hrejivosť) v tvári bude šedinami studených odtieňov narušená. V prípade že si šedivé vlasy nechcete farbiť, váš farebný typ sa posunie. Tmavý a teplý jesenný typ sa môžu stať tlmeným jesenným typom.

V prípade letných typov je posun vplyvom šedín len malý. Svetlé i tlmené leto sa zvyčajne teplotne posunú k chladnému letu – sú menej neutrálne sfarbené a v tvári získajú šedinami viac studených odtieňov. Nízka miera kontrastu však zostáva zachovaná a nevyzerajú na nich dobre veľmi výrazné letné farby. Chladné leto zostáva po zošedivení rovnako chladné, je však vhodné vyhnúť sa najžiarivejším letným farbám a používať trochu tlmenejšie a svetlejšie odtiene.

Jarné typy sa vplyvom chladu šedín posúvajú. Teplé jarné typy zvyčajne vyblednú a posúvajú sa smerom k svetlému, alebo tlmenému jarnému typu. Žiarivé jarné typy sa môžu zmeniť na zimný chladný typ, alebo na svetlý jarný typ. Svetlý jarný typ sa môže posunúť k svetlému letnému typu.

Prečo je dobré posúdiť farebnosť i vo vyššom veku

Farebným zmenám vplyvom veku  dobré potrebné prispôsobiť i farby oblečenia, líčenia a doplnkov. Často sa stáva, že ženy zaskočí fakt, že zrazu vo farbách, ktoré im pristali celý život, vyzerajú bledo a nevýrazne. Následne prejdú k bledším a menej výrazným farbám a ak nepoznajú farebnú typológiu, často sa stáva že sa ich tvár stane neviditeľnou, fádnou a málo sviežou. Následkom toho strácajú sebavedomie a to je škoda.
Ak žena pozná svoj farebný typ a vie, ako má svoje farby prispôsobiť zmenám v tvári vplyvom veku, môže byť stále atraktívna, krásna a sebavedomá.
Ak v zrkadle vidíte, že to, čo vyzeralo dobre v minulosti, v súčasnosti už nefunguje, je to znak toho, že sa vaša farebnosť mení. Ak si neviete rady s tým, ako výber a kombinovanie farieb prispôsobiť týmto zmenám, obráťte sa na odborníka, ktorý vám s tým pomôže.

Stiahni si svoj ťahák

Stiahni si svoj ťahák

Pridaj sa do FB skupiny

Pridaj sa do FB skupiny
Back To Top