Skip to content
Princíp jin a jang má svoj pôvod v čínskej filozofii a jeho základnou myšlienkou je, že všetko v živote má dva opačné póly, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Vyjadrením tejto filozofie je známy znak monády. Označením jin sa pomenúva všetko, čo je pokojné, pasívne, kľudne, prijímajúce – tzv. ženský princíp. Jang je prejavom mužského princípu – aktívneho, dynamického, akčného. Podľa spomínanej filozofie je symbolom jin voda a zem, symbolom jang je vietor a oheň.
Jin jang outfit

Filozofia jin a jang sa dá interpretovať i v oblečení a úprave človeka. Každé oblečenie má svoje individuálne vyžarovanie – vytvára určitý dojem, náladu, efekt. Tento efekt môže byť jemnejší, pokojnejší, nežnejší, ale i výrazný, tvrdší, razantný, prípadne niekde medzi.

Ak miera ženského a mužského princípu v oblečení ladí s vnútrom človeka, vzniká harmonický celok. Ak má naopak človek na sebe oblečenie, ktoré ostro kontrastuje s jeho správaním, či pôsobením, vzniká nesúlad a disharmónia, ktorú okolie vníma.

Na celkovom dojme a pôsobení sa nepodieľajú len farby, ale aj materiály, línie a vzory. Vhodný pomer jinových a jangových prvkov na oblečení je dôležitý najmä preto, aby ste vo svojich outfitoch vyzerali nielen príťažlivo, ale aj prirodzene. Ak sa človek štylizuje do polohy, ktorá nezodpovedá jeho osobnosti a štýlu, výsledok je neprirodzený, v horšom prípade zmätočný a čudný. Príkladom môže byť situácia, kedy človek otrocky nosí odporučené farby a kontrast, ale necíti sa v nich dobre. V takomto prípade je potrebné zladiť jeho farebnosť s osobnosťou a nájsť vhodný kompromis.

V živote občas nastávajú situácie, kedy je človek nútený nosiť oblečenie, ktoré svojim jin-jang vyžarovaním nezodpovedá jeho osobnosti. Je to časté najmä v pracovnom prostredí, alebo pri formálnych príležitostiach. V takýchto prípadoch je možné vedome do outfitu zaradiť niektoré prvky či detaily, ktoré pomôžu tomu, aby sa človek vo danom oblečení cítil lepšie a najmä sám sebou.

Sú vaše outfity viac jin, viac jang, alebo niekde medzi? Vnímate ženský / mužský princíp v oblečení ľudí vo vašom okolí? Stretli ste sa s človekom, ktorý vďaka oblečeniu vysielal o sebe zmätočné signály v tom zmysle že mal iné oblečenie a inak sa prejavoval osobnostne? Vaše názory a skúsenosti sú vítané v diskusii!

Stiahni si svoj ťahák

Stiahni si svoj ťahák

Pridaj sa do FB skupiny

Pridaj sa do FB skupiny
Back To Top