skip to Main Content
Umelecký, Kreatívny štýl
Séria: Prehľad štýlov

Umelecký štýl by sa mohol nazývať aj bohémskym, alebo kreatívnym. Charakteristická je preň sloboda a originalita.

Žena umeleckého štýlu sa dá popísať nasledovne:

  • nedbá na konvencie a pravidlá, na to čo sa patrí,
  • má slobodného ducha a prejavuje sa to aj v jej oblečení,
  • je originálna,
  • je tvorivá,
  • má zaujímavé a originálne nápady.

 

Back To Top