Skip to content

Páčila sa mi ochota odovzdávať získané informácie, vysvetlenie pojmov k spletitej téme farebností, kontrastov, tónov jednotlivých farieb i celková spätná rekapitulácia informácií v písomnej forme.

Back To Top