Skip to content

Tento kurz bol pre mňa veľmi prínosný tým, že teória je hneď spájaná s praktickými ukážkami a mám možnosť hneď si to sama vyskúšať vo svojom šatníku a dostať odozvu a námety na zlepšenia. Pri čítaní teórie sa mi totiž zdalo všetko jasné, ale v praxi to zo začiatku nie je jednoduché.

Back To Top