skip to Main Content
Psychológia Farieb – Modrá
Séria: Psychológia farieb

 

V dnešnom pokračovaní série o psychologických aspektoch jednotlivých farieb sa pozrieme na farbu, ktorá ma opačné psychologické pôsobenie, ako nedávno spomínaná červená – pozrieme sa na modrú farbu.

Modrá farba je farbou oblohy a mora. Modrá obloha predstavuje istotu, stálosť, nekonečnosť, nesmrteľnosť, víziu, duchovnosť, jemnosť, ľahkosť a bezpečnosť. Modrá vodná hladina evokuje pokoj, kľud, istotu, uvoľnenosť, oddych, ustálenosť, vyrovnanosť, sviežosť, ľahkosť a pokoru.

 

Modrá farba má preto schopnosť navodiť pokoj mysle i tela, ukľudniť a spomaliť tep i  dych, vyvolať pocit bezpečia. To je dôvod, prečo sa často využíva v miestnostiach určených na oddych, upokojenie, rozjímanie, alebo sústredenie.

Táto farba veľmi vyhovuje introvertom a ľuďom s bohatým vnútorným životom, ľuďom obľubujúcim tradície, konvencie, overené veci a postupy. Svojou schopnosťou navodiť pokoj, môže modrá farba pomôcť ľuďom nepokojným, impulzívnym alebo nervóznym. Pre prílišný kľud a pasívnosť by sa jej však mali vyhýbať ľudia smutní, pasívni, odovzdaní, depresívni, bez sebadôvery, vízie, či nádeje.

Na oblečení sa modrá využíva často na miestach a v situáciách, ktoré si vyžadujú serióznosť, spoľahlivosť, precíznosť, kvalitu, sofistikovanosť, rozvážnosť a dôveru. Patrí medzi farby často využívané vo formálnych prostrediach – v politike, obchode, bankovníctve, formálnom spoločenskom živote a pod..

Modrá farba je najchladnejšou farbou farebného kruhu. Pocitový chlad, ktorý vyvoláva, môže v spomínaných formálnych prostrediach vytvoriť potrebný odstup a bariéru, avšak v bežnom živote môžu byť jej prílišná precíznosť a konvenčnosť skôr negatívnymi stránkami.

Ak na svojom oblečení používate modrú farbu, to ako bude celok pôsobiť, záleží od toho s čím modrú kombinujete. Najchladnejšie odtiene modrej na veľkých plochách môžu pôsobiť až príliš pasívne, utiahnuto, málo sebavedomo, dokonca až ponuro, alebo depresívne. Preto je dobré kombinovať ich s farbami, ktoré celok zharmonizujú, dodajú mu sviežosť, trochu dynamiky, aktivity, či živosti.

Aj keď je modrá farba chladnou, má i svoje neutrálne a mierne teplé podoby. Sú to odtiene, do ktorých sú pridané teplé pigmenty a ktoré zároveň robia modrú farbu viac aktívnou a živou.

Nosíte modrú radi? S čím ju kombinujete? Čim vás táto farba najviac priťahuje? Využívate ju viac na oblečení, alebo v interiéri?

Back To Top