skip to Main Content

V nedávnom príspevku do diskusie mi čitateľka Lenka dala tip na príspevok o líčení, jeho farebnosti a korekcii rôznych tvarov očí. Ako prvú som rozobrala farebnosť líčenia pre jednotlivé farebné typy. V dnešnom pokračovaní sa pozrieme na to, ako líčiť oči podľa ich tvaru a polohy.

Pred líčením je potrebné dôkladne prezrieť svoju tvár a posúdiť tvar a polohu očí. Ide o porovnanie s „ideálnou“ tvárou. Štýl líčenia zvolíme podľa toho, v čom sa naše oči odlišujú od ideálnej tváre. Snažíme sa oči opticky korigovať tak, aby čo najviac vynikli, aby ich tvar a poloha boli harmonické.

POLOHA OČÍ:
Ideálna poloha očí v tvári je taká že sa medzi vaše dve oči zmestí práve jedno ďalšie oko rovnakej veľkosti. Môžno máte takúto ideálnu polohu očí, ale možno sú vaše oči posadené bližšie (obr. a), alebo ďalej od seba (obr. b).


Oči blízko seba:

Pri korekcii očí posadených blízko seba sa snažíme oči opticky oddialiť. Dosiahneme to zvýraznením vonkajšieho kútika očí tmavším tieňom a linkou ktorá sa smerom k vonkajšiemu kútiku rozširuje. Vnútorný kútik oka je potrebné presvetliť svetlým tieňom. Oči tak opticky oddialime.

Oči ďaleko od seba:

Pri očiach posadených ďalej od seba je to naopak – je potrebné zvýrazniť tmavším tieňom ich vnútorný kútik a vonkajší nezvýrazňovať. Ak vnútorné kútiky zvýrazníte tmavším tieňom a ceruzkou, oči opticky priblížite.

TVAR OČÍ:
V porovnaní s bežným tvarom oka (obr. 1) sa najviac vyskytuje problém s vypuklými očami (obr. 2) a previsnutými vonkajšími kútikmi (obr. 3).


Vypuklé oči:

Vypuklými očami myslím oči, ktoré majú veľkú a výraznú pohyblivú časť viečka. Tento druh očí má napríklad Halina Pawlovská a je opakom hlboko zapadnutých očí. V prípade vypuklých očí sú oči v očnej jamke umiestnené plytko.
Kedže toto oko má výrazné a veľké pohyblivé viečko, cieľom je opticky ho zmenšiť. Dosiahneme to použitím tmavšieho tieňa na celú oblasť pohyblivého viečka, hrubšej linky na hornom viečku, rozotretej do stratena, alebo dymovým líčením. Tmavé tiene nám pomôžu opticky túto výraznú oblasť zmenšiť.
Ak lom oka (miesto kde sa pohyblivé viečko stretáva s nepohyblivým) zvýrazníme tmavým tieňom, ktorý smerom k obočiu rozotrieme do stratena, vytvoríme tým optickú hĺbku oka. Takto skorigované oko vyzerá pekne a harmonicky, zjavná vypuklosť sa eliminuje.

Hlboko zapadnuté oči:

Hlboko zapadnuté oči sú opačným prípadom. Sú posadené v očnej jamke tak hlboko, že pohyblivú časť viečka takmer nevidieť. V tomto prípade je vhodné svetlým tieňom opticky pohyblivé viečko zvýrazniť a zväčšiť. Prídavok trblietok v svetlom tieni je vhodný, lebo práve svetlé a lesklé tiene dokážu opticky zväčšovať.
Lom oka je v tomto prípade dosť výrazný sám o sebe, takže nie je vhodné ho ešte viac zvýrazňovať.

Previsnuté viečka:

Previsnuté vonkajšie kútiky oka sú problémom veľa žien. Buď máte tento tvar oka daný geneticky, alebo sa objaví vekom keď pokožka očí stráca pružnosť. Ak viečka prevísajú cez celú oblasť oka a komplikujú zrak, je vhodná chirurgická korekcia.
Opticky je možné tento jav korigovať tak, že vo vonkajšej časti oka kde viečko prevísa, nanesieme tmavý očný tieň do lomu oka i na časť nepohyblivého viečka. Tmavý tieň spôsobí to, že prevísajúca oblasť nebude taká zreteľná a vytvorí hĺbku. To čo prevísalo bude opticky pozdvihnuté a zasunuté do hĺbky.

MALÉ A VEĽKÉ OČI:
Pri korekcii veľkosti očí sa opäť využíva najmä fakt, že tmavé farby zmanšujú, zatiaľ čo svetlé zväčšujú. Preto ak malé oči nalíčime tmavým tieňom a výrazne orámujeme tmavou linkou, budú vyzerať ešte menšie. A podobne – ak na veľké oči použijeme trblietavý očný tieň, zväčšíme ich ešte viac.
Ak chcete oko opticky zmenšiť, použite tmavšie očné tiene a výraznú tmavú ceruzku ktorou oko orámujete.  Ak potrebujete oko zväčšiť, použite svetlé tiene, trblietky a ceruzku rozotierajte do stratena. Pozor však na trblietky vo vyššom veku – perleťové a lesklé očné tiene zvýrazňujú vrásky!

Mám skúsenosť že očné tiene používajú ženy málo a ak, tak iba na pohyblivú časť viečka. Je to škoda, pretože použitím vhodných očných tieňov je možné každé oko krásne vymodelovať tak, že bude opticky väčšie (alebo menšie, podľa potreby) a bude mať pekný tvar. Oči budú výrazné a žiarivé.

Hovorí sa že oči sú oknom do duše. Nechajte ich správnym líčením vyniknúť!

Stiahni si svoj ťahák

Stiahni si svoj ťahák

Pridaj sa do FB skupiny

Pridaj sa do FB skupiny
Back To Top